top of page
Ontwerp zonder titel

 TOPOGRAFIE 

plus.png

TOPOGRAFISCH UITZETWERK

Uitzetten van wegen en infrastructuurwerken, gebouwen, percelen. 

plus.png

AS-BUILT DOSSIERS

Wij verzorgen volledige as built dossiers bij weg- en rioleringswerken bestaande uit de digitale plannen in Lambert-72 coördinaten en de ingevulde Aquafin datafiches. 

plus.png

MAATVOERING IN DE BOUW

Het uitzetten van gebouwen, paalfunderingen, damwanden, keermuren, etc.. 
Het bepalen van de juiste positie van boorgaten, liggers, etc... 

plus.png

GRONDVERZET EN TERREINPROFIEL METING

Het opmeten van digitale terreinmodellen en het modelleren en berekenen van grondverzet. Hier treden we op voor grindboeren, bedrijven actief in de zandwinning en de wegenbouwers. 

bottom of page