top of page
header_aaro_topo

LANDMETER EXPERT 

plus.png

VERKAVELINGEN

Voor het splitsen van een grond in minstens 2 onbebouwde loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond is een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig. In het andere geval volstaat het een kavel af te splitsen via een splitsingsplan opgesteld door een landmeter-expert. Bij een omgevingsvergunning krijgt u tevens de stedenbouwkundige voorschriften die bepalen wat en hoe je mag bouwen op het bouwlot. 

plus.png

AFPALINGEN EN VERDELINGSPLANNEN OPSTELLEN

Digitaal opmeten van terreinen, het bepalen van de juridische grenzen, het splitsen van kadastrale percelen en de afpaling van percelen. Opdrachten worden uitgevoerd voor particulieren, industrie, openbare besturen en notarissen. 

plus.png

OPMETINGEN BESTAANDE TOESTANDEN

Het opmeten van wegen, particuliere domeinen, industrieterreinen en gebouwen meestal voorafgaandelijk aan het digitale ontwerp. Ook opmetingen volgens de GRB methodologie worden door ons uitgevoerd. De laatste jaren worden er ook meer opmetingen uitgevoerd bij archeologische opgravingen. Hierbij worden de archeologische sporen nauwkeurig ingemeten en in plan gebracht. Alle opmetingen (x-y) gebeuren uiteraard in Lambert 72. De hoogtemetingen worden gerefereerd naar de Tweede Algemene Wateraanpassing (TAW). 

plus.png

GRENSBEPALINGEN - HET PROCES VERBAAL VAN AFPALING

Nogal wat burentwisten vinden hun oorsprong in discussies over eigendomsgrenzen. Deze twisten slepen soms jaren lang aan, veroorzaken heel wat menselijk leed en dienen uiteindelijk beslecht te worden door de Vrederechter. Laat het niet zo ver komen! 
Indien er twijfel is over een eigendomsgrens, stel een landmeter-expert aan die een juridische afpaling zal uitvoeren en een proces verbaal tot afpaling kan opmaken. Hiermee kunnen er heel wat financiële kosten bespaard worden. 

bottom of page